Bokningsregler

För all uthyrning gäller följande ordningsregler

  Det åligger hyresgästen att följa brandmyndigheternas anvisningar om att det aktuella antalet personer som får vistas i lokalen samtidigt, inte överstigs.

  Det finns en brandsläckare i köket och en i hallen.

  Behöver hyresgästen polistillstånd är det denne som skaffar detta tillstånd.

  I lokalhyran ingår bord och stolar som utplaceras av hyresgästen. Eventuella dekorationer anskaffas av hyresgästen.

  Lokalen skall vara klar för avlämning dagen efter uthyrningen kl. 12.00.

  All skadegörelse som orsakas av hyresgästen eller dennes gäster skall betalas av hyresgästen.

  Nycklar: Om hyresgästen slarvar bort nycklar som tillhör Kvidinge Folkets Hus, förbehåller sig föreningen rätten att byta lås och debitera kostnaden på hyresgästen.

  Toaletterna kontrollerade (Skadegörelse, grov nedsmutsning)

  Golv och bord skall vara grovstädade . Eventuella utspillda vätskor på golv skall torkas upp. OBS! Dansparketten får EJ torkas med vatten!

  Kök skall sopas av. Använt porslin skall vara diskad och insatt på sin plats.

  Sopsäckar skall tömmas/placeras i grön soptunna.

  Vid ej ordentlig städning av lokalen behåller vi delar av depositionen

  All form av musik, i Folkets Hus lokaler, och oväsen utomhus är förbjudet efter kl 01.00 (natt)

  Rökning förbjuden inomhus och alla fimpar utomhus ska plockas upp.

  För att hyra lokalen måste du vara 25år.